Tim Milne a print hiteless√©g√©rŇĎl

√ćrta: Jess Taylor 2016.06.21

A Tim Milne Artomatic kreatív és tervezŇĎ ügynökség vezetŇĎje a print fizikai jellege által kialakított mély érzelmi kapcsolatról beszél.

Ha komolyan elgondolkozunk a print jövŇĎjérŇĎl a digitális kor kontextusában, elŇĎször is el kell fogadnunk azt a tényt, hogy Gutenberg eredeti elképzelése ma, 550 év elteltével már nem állja meg a helyét. Hiszen az internet maga nem más, mint az ŇĎ elképzelésének végsŇĎ formája: könnyen elérhetŇĎ információ mindenki számára.

Az új technológiák nem egzisztenciális fenyegetést jelentenek a nyomdaipari ágazat számára, ahogy azt sokan hiszik; épp ellenkezŇĎleg, a különbözŇĎségük által válnak egyértelmŇĪvé a print mindezidáig ismeretlen egyedi tulajdonságai is. Az új média egyfelŇĎl tehermentesíti a printet, mint a fontos információk eddig egyedüli hordozóját, másrészt pedig olyan hátteret helyez el elŇĎttünk, mellyel kontrasztba állítva könnyebben meghatározható a print jövŇĎje.

A digitális korban végre elŇĎször tekinthetünk úgy a printre, mint egy igazán fizikai médiumra. Ez eddig is kézenfekvŇĎnek tŇĪnhetett, de a nyomtatott dolgok jellegét a virtuális entitások, mint a Facebook, nem képesek reprodukálni. A megfogható anyag, valamint a festék papírra vitelének visszafordíthatatlan folyamata átformálják a médium által kommunikált üzenet felé mutatott attitŇĪdünket.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a print nem vesztett hitelességébŇĎl az olyan fontos dolgok terén, mint például a készpénz. Bízunk annak vásárlóerejében: a bankjegyek tulajdonképpen csak nyomtatott papírlapok, mégis értékállóak a nyomtatás módja miatt. Ahhoz, hogy sikeresen hamisítani lehessen, elképesztŇĎ mértékŇĪ tudásra van szükség. Ezzel szemben a digitális fizetŇĎeszközök, mint például a bitcoinok továbbra is úttörŇĎ technológiának számítanak, melyek elŇĎtt még hosszú út áll, amíg értékállóvá és mindenki számára egyaránt hasznossá válhatnak.

Az Egyesült Királyság kormánya mindmáig pergamenre nyomtatja a törvényeit, mert az a papírnál tízszer tovább, 5000 évig ŇĎrzi meg a minŇĎségét (és a rajta tárolt információkat). Ez az extra négy és fél évezred tartósságot sugall és bizalmat ébreszt. A Wikipédia tartósságát mindössze az a bizonytalan gondolat szavatolja, hogy aki megírta illetve kijavította a szócikket, az biztosan ért is a témához. Ennek tükrében nem tartom valószínŇĪnek, hogy átállnánk az internetes törvényalkotásra, még mielŇĎtt a pergamen teljesen elkopik.

A print mindenhol jelen van és egyszerŇĪsége miatt senki nem fél használni. A legerŇĎsebb kommunikáció, melyet a print képvisel, nem más, mint az érzelmek nyelve: a prémium minŇĎségŇĪ print hatására a fogyasztók különlegesnek érzik magukat, ugyanis az ember akaratlanul is asszociációt alkot a fizikai ingerek és az érzelmek között. Ez az evolúció miatt van: egyedfejlŇĎdésünk során gyakran kritikus kérdés volt az, hogy mennyire gyorsan voltunk képesek döntést alkotni egy alkalmasint jelentéktelennek tŇĪnŇĎ fizikai inger hatására is. A taktilis érzékek nagyban befolyásolnak bennünket. Többek között ennek köszönhetŇĎ, hogy a Net-a-Porter a hivalkodó üzletek helyett inkább a csomagolások átgondolt kialakítására fektette a hangsúlyt és ezáltal nagyon erŇĎs online luxusmárkává vált.

A márkák természetükbŇĎl fakadóan érzelemgazdag entitások. A média más területein alapvetŇĎ változások tapasztalhatók: a fogyasztók beprogramozhatják televíziójukat oly módon, hogy ne kelljen látniuk a reklámokat. Így nehéz lesz hosszú távú márka-kapcsolatot ápolni velük ezen a csatornán, és nem elképzelhetetlen az sem, hogy sok cég esetében a print fogja átvenni a televíziós reklámok helyét, hiszen taktilis kommunikációban gazdag, a technikai információkkal pedig nem terhel feleslegesen (erre való az online).

Ha ez bekövetkezik, akkor fényes és hosszú jövŇĎ áll még ez elŇĎtt a szó szerint középkori technológia elŇĎtt, mert végre olyan szerepet kap, amire tökéletesen alkalmas.