A print média és a környezet

A print média bármely formájának használatakor felmerül a környezeti hatás kérdése. A televíziós vagy digitális hirdetésekkel ellentétben a print különféle mítoszok által tüzelt elŇĎítéleteket hív elŇĎ az emberekbŇĎl a hirdetések, postai küldemények, szórólapok és brosúrák kapcsán. Rengeteg nyomás nehezedik a márkatulajdonosra ilyen téren, ezért biztosítania kell, hogy a környezeti tanúsítványai egytŇĎl egyig rendben vannak. A fogyasztói elvárások, a társadalmi felelŇĎsségvállalási programok és a folyamatosan változó jogi követelmények hatására a fenntarthatóság kérdése minden kampány megalkotásakor fontos helyet kap a prioritási listán.

A print média létrehozása három fázisra osztható: gyártás, nyomtatás, fogyasztás. E szakasz minden pontja számos ipari munkafolyamatot jelent, melyeknek mindegyike meg kell feleljen a környezetvédelmi elŇĎírásoknak. A fenntarthatóság fontossága miatt az egyik leginkább kutatott téma a print média szektorában; ennek köszönhetŇĎen az iparág továbbra is mindent meg tud tenni, hogy környezeti szempontból olyan hatékony legyen, amilyen csak lehet.

 

 

Gyártás

A papír nyersanyagának feldolgozása az iparág azon területe, amely a legtöbb környezetvédelmi aggályt okozza. Azonban míg a közhiedelem szerint a papírgyártás pusztítja az erdŇĎket, valójában az ellenkezŇĎje igaz: az európai erdŇĎk területe 1950 óta 30 százalékkal növekedett.

A papíripar által használt erdŇĎket fenntartható módon kezelik. A tanúsítványi rendszerek, mint az FSC vagy a PEFC biztosítják, hogy a napilapok, magazinok és a többi nyomtatott marketing médium alapanyaga ilyen erdŇĎkbŇĎl származik. A fosszilis üzemanyagok helyett az iparág biomassza energiát használ, így maga az elŇĎállítás folyamata is viszonylag környezetbarát. Az évente személyenként elhasznált átlag papírmennyiség (200 kg) legyártásához körülbelül 500 kWh energiára van szükség. Ez egyenlŇĎ egy személyi számítógép öt hónapon át történŇĎ üzemeltetéséhez szükséges energiamennyiséggel.

Nyomtatás

A nyomtatás folyamata egyre környezetbarátabbá válik, mert a környezeti hatás csökkentése érdekében a szektor folyamatosan fejleszti munkafolyamatait és az alapanyag-felhasználását is. A "környezetbarát nyomtatás" annyit tesz, hogy a nyomdacégek az egész vállalat széndioxid-lábnyomának csökkentését tŇĪzik ki célul. Ez többek között a növényalapú festékek használatát, a tisztítószerek és az ipari hulladék újrahasznosítását, a fenntartható forrásból származó alapanyagok felhasználását és a széndioxid-kibocsátás további minimalizálását jelenti.

Fogyasztás

Az egyik leghatékonyabb módszer a környezeti hatás csökkentésére a papír újrahasznosítása. A papír az egyik leginkább újrahasznosított anyag a világon - az újrahasznosítási aránya sokkal magasabb, mint a mŇĪanyagé vagy az üvegé - és azon kevés anyagok egyike, melyek teljes egészében újrahasznosíthatók.

Az európai újrahasznosítási arány 2010-ben elérte a 72,2 százalékot - ez a valaha mért legmagasabb érték - és a helyi gyŇĪjtŇĎrendszerek fejlŇĎdésével valószínŇĪsíthetŇĎ a további növekedés. A fogyasztók körében jogosan merül fel aggály a papírpazarlás kapcsán. Azonban ma már hiteles kutatások készülnek a digitális média környezeti hatásáról is. A Svéd Királyi Technológiai Intézet tanulmánya szerint a napilapok újrahasznosítása 20 százalékkal kevesebb széndioxidot juttat a levegŇĎbe, mint a hírek online megtekintése.